Thema's

Groen is geworteld in de samenleving en heeft vertakkingen over heel Europa – en ver daarbuiten. Overal ter wereld strijden ecologisten voor een goed leven, met kansen en vrijheid voor iedereen. Zonder dat de volgende generaties daarvoor de rekening betalen.

We wijzen geen zondebokken aan, maar dragen oplossingen uit. We bundelen de krachten voor een heldere, progressieve stem in de politiek. Het maakt een democratie alleen maar sterker als méér mensen betrokken zijn.

We ademen dezelfde lucht in als onze buren, onze kinderen fietsen over dezelfde wegen. Iedereen wint bij een samenleving die menselijker, eerlijker en gezonder is.

Menselijker

Groen staat voor een verbindende, positieve aanpak. Bruggen bouwen tussen Oostendenaars is dringend nodig. Je veilig voelen waar je woont is en blijft een uitdaging.

Met volle teugen samenleven. Buren leren elkaar kennen, leefstraten en wijkbarbecues duiken op, en het verenigingsleven krijgt ruimte om te bloeien. Er komen sportpleintjes op het Petrus- en Paulusplein en in de Lijnbaanstraat. En we zijn allemaal Oostendenaar, uit welke gemeenschap je ook komt. Een wijkagent is constant aanwezig in...

Lees Meer ›

Eerlijker

Oostende krijgt een nieuwe impuls. We zijn een fiere stad, die gezinnen en jongeren wil aantrekken. En een écht progressief bestuur omarmt inspraak.

Iedereen heeft recht op een warm nest. Met Groen komt er een bouwstop op appartementen voor tweedeverblijvers, en een Operatie Renovatie voor meer betaalbare woningen voor Oostendenaars. We gaan meer dan ooit actief op zoek naar eenzaamheid en verborgen armoede in de wijken. Een permanente daklozenopvang en meer wijkgezondsheidscentra zijn...

Lees Meer ›

Gezonder

In Oostende is het aangenaam wandelen, wonen en werken. We ademen gezonde zeelucht in. En we kijken reikhalzend uit naar alle opportuniteiten van een moderne, duurzame stad.

Trendbreuk inzake mobiliteit: wij maken van Oostende eindelijk een veilige groene fietsstad. Met een autoluwe binnenstad, zone 30 in de woonwijken, kindlinten met veilige routes naar scholen en speelpleinen, en een nieuwe ondergrondse randparking aan de Visserijschool. Onze lokale ondernemers zijn de zuurstof van Oostende. Een korte ketenaanpak, deeleconomie, smart...

Lees Meer ›

Pensioenen

Ouderen die elke cent moeten omdraaien om rond te komen: het is een welvarend land als België onwaardig. Groen gaat voor een basispensioen voor iedereen. Dat begint te tellen vanaf de armoedegrens in plaats van vanaf nul en wordt aangevuld met wat je hebt opgebouwd tijdens je loopbaan.

Met het basispensioen zorgen we ervoor dat elke oudere een normale levensstandaard heeft en niemand in armoede moet leven. De ondergrens van het pensioen valt voortaan op de armoedegrens (voor 2017 was dat 1.115 euro per maand voor een alleenstaande en 835 euro voor een samenwonende). Dat bedrag wordt aangevuld op basis van...

Lees Meer ›

Mensenrechten

Mensenrechten staan centraal in ons buitenlands beleid. Met Groen willen we wereldwijd een sociaal en ecologisch rechtvaardige agenda uitvoeren. Met een coherent handels- en buitenlands beleid pakken we de grondoorzaken van ongelijkheid, armoede en migratie aan. 

We moeten naar een sterker, maar ander Europa. We sturen flink bij richting democratie en sociale bescherming, en verdiepen de samenwerking op het vlak van migratie, belastingsontwijking, onveiligheid en klimaatverandering. Desnoods nemen bepaalde landen binnen de EU, met België, hierin het voortouw.  De EU lijkt soms niet te beseffen hoe...

Lees Meer ›

Defensie

Groenen hebben bij uitstek een internationale benadering. Daarin past ook een performante defensie, zonder de illusie te hebben dat complexe politieke problemen via militaire weg op te lossen zijn. We streven daarbij een Europese benadering na, waarin de nationale legers complementair zijn.

Een Europese defensie heeft niet alleen een militaire functie, maar ook een diplomatieke. Het kan Europa bijeenhouden, zet onze woorden kracht bij en maakt ons continent minder afhankelijk van andere grootmachten. De F-16’s vervangen door een peperduur nieuw vliegtuig is niet slim. Een contract van 15 miljard euro is erg...

Lees Meer ›

Vluchtelingen

Mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging hebben recht op bescherming. Met Groen streven we een Europese, menselijke én realistische oplossing na.

De migratiecrisis van 2015 heeft duidelijk gemaakt dat in de eerste plaats de oorzaken voor de vluchtelingenstromen moeten worden aangepakt: armoede, klimaatopwarming, corrupte overheden, gewapende conflicten. Vluchtelingen en migranten riskeren vaak hun leven om in Europa bescherming te krijgen en zij leggen hun lot in handen van malafide mensensmokkelaars. Groen...

Lees Meer ›
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren