Home

‘Definitie zware beroepen benadeelt vrouwen’

GROEN UIT KRITIEK OP PENSIOENHERVORMING

De definitie van zwaar werk benadeelt vooral vrouwen, stelt Groen. De partij wil dat ‘mentale en emotionele belasting’ een volwaardig criterium wordt.

De discussie over de definiëring van zwaar werk zit politiek in het slop. De kwestie dreigt de regeringsplannen voor de hervorming van het pensioen in de soep te laten draaien. De inzet is hoog. Werknemers en ambtenaren die onder de definitie vallen, kunnen in principe wat vroeger met pensioen. Dat moet de verhoging van de pensioenleeftijd compenseren.

Volgens Groen dreigen vrouwen het kind van de rekening te worden. Een voorontwerp van wet weerhoudt vier criteria: fysieke of lichamelijke belasting, belastende werkorganisatie, verhoogde veiligheidsrisico’s en een belasting van mentale of fysieke aard. Maar dat vierde criterium telt alleen als een verzwarende factor in combinatie met een van de drie andere.

De ecologisten weerleggen dat uitgangspunt. Onderzoek wijst uit dat mentale belasting voor een kwart van de werknemers als ‘problematisch’ wordt ervaren. Toch weigerde minister van pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) ze als een aparte categorie te bekijken uit vrees dat zoiets te ruim zou uitvallen.

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) benadrukt dat een mentale belasting wel degelijk zwaar doorweegt op de kwaliteit van de loopbaan. Studies wijzen op een negatieve impact op de gezondheid en een verminderd vermogen om door te werken tot aan het pensioen. Bij mensen die in de zorg- of de onderwijssector werken, gaat het om een structurele belasting, geen sporadische.

Bovendien zijn het vooral vrouwen die in die categorie vallen. ‘Slechts een kleine minderheid van de werknemers combineert een emotionele en mentale belasting met een van de andere criteria. Een grote groep wordt zo bij voorbaat uitgesloten, daarbij disproportioneel veel vrouwen.’

Volgens De Vriendt vergroot dat de al bestaande pensioenkloof. Vrouwen ontvangen gemiddeld niet alleen minder pensioen dan mannen, een aantal reeds genomen regeringsmaatregelen treft vrouwen harder dan mannen.

Te kleine enveloppe

Overigens vindt Groen de enveloppe voor zware functies te klein. Bacquelaine trekt vanaf volgend jaar 39 miljoen euro uit, in 2020 groeit dat bedrag aan naar 70 miljoen. Uitgesplitst voor de overheid en de privésector betekent dit dat in 2019 534 ambtenaren en 1.948 werknemers een jaar vroeger met pensioen gaan, of zowat 2 procent van de mensen die in een bepaald jaar met pensioen gaan. De Vriendt stelt een omgekeerde methode voor. Eerst moeten de zware beroepen worden afgebakend, nadien kan het budget worden vastgelegd.

(Dit artikel van Bart Brinckman verscheen op 8 maart 2018 in De Standaard)

artikel gepubliceerd op 08/03/2018 in Sociaal

Meer artikels in de rubriek Sociaal

11/10/2016
Met welk been stapt Theo Francken 's morgens uit bed?

10/10/2016
Schande van Calais moet ook Belgische regering beroeren

23/09/2016
Loon inruilen voor onzeker pensioenfonds is slecht idee

08/02/2016
Dienstplicht zal voor elk pensioen gelijk meetellen

28/01/2016
Wanneer wordt Bacquelaine minister van alle gepensioneerden?

19/06/2015
Regering wil wetsontwerp langer werken door parlement jagen

05/06/2015
Pensioenhervorming: Regering duwt beslissing door, en laat details aan sociaal overleg

28/04/2015
Parlement moet cherry picking pensioenhervorming halt toe roepen

17/03/2015
Het aanvullend pensioen mag de ongelijkheid niet vergroten

26/02/2015
Reddingsboei op de wilde beursgolven

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Vrouwen worden benadeeld in de regeling over de zware beroepen, De Kamer 8/3/2018

webdesign PixelShape