Home

Vijf stappen uit de chaos van het Maximiliaanpark

Wat moet er gebeuren met vluchtelingen die samenkomen in ons land en niet spontaan asiel aanvragen? Daar breken we ons het hoofd over, want ze passen niet in een hokje.

Of het nu gaat om vluchtelingen in Brussel-Noord, het Maximiliaanpark of de kustregio: honderden mannen, vrouwen en kinderen die buiten moeten slapen is niet normaal. We weten allemaal hoe kwetsbaar kinderen zonder ouders zijn, maar toch laat men betijen. Noodopvang voorzien is al helemaal uit den boze en het is enkel dankzij burgerinitiatieven dat voeding en kledij worden uitgedeeld. Af en toe is er een razzia in Brussel-Noord. Of kuist de politie het Maximiliaanpark op en dumpt alle slaapzakken, dekens en schoenen op een stort in Vilvoorde.

Het is chaos troef. Fundamentele oplossingen blijven uit. De aanpak is rommelig en ontbeert coherentie en voorspelbaarheid. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kapitaliseert op de chaos om het gelijk van zijn politieke boodschap ("we doen liefst zo weinig mogelijk") te bewijzen.

België heeft een rationeel, procesmatig asielbeleid. Wie langs een van de dodenroutes in ons land komt aangestrompeld, kan asiel aanvragen en krijgt opvang. Verder zijn er ook veilige migratieroutes, zoals hervestiging vanuit VN-vluchtelingenkampen of gezinshereniging. Procedures, hokjes.

Maar wat moet er gebeuren met vluchtelingen die samenkomen in ons land en niet spontaan asiel aanvragen? Daar breken we ons het hoofd over. Ze passen niet in een hokje en daarom willen we ze weg.

Ons moreel kompas slaat alle richtingen uit. Het is tijd voor een nieuw houvast, dat humaan maar ook realistisch is.

Oplossingen

Dit zijn de stappen die een verantwoordelijke overheid moet zetten:

1) Bied ook aan wie geen asiel aanvraagt tijdelijke noodopvang aan. Mannen, vrouwen en kinderen laat je niet zomaar op straat liggen. Bed, bad, brood en medische zorg zijn mensenrechten.

2) Haal de kinderen zonder ouders zo snel mogelijk uit de groep. Als de lokale politie in Oostende of Aalst vluchtelingenkinderen aantreft, worden ze naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gebracht. Daar krijgen ze bescherming, wordt een voogd gecontacteerd en een plek in een asielcentrum vastgelegd. Zelfs als ze geen asiel aanvragen. Dat is de huidige regelgeving. Waarom worden kinderen zonder ouders in het Maximiliaanpark dan zo lang ongemoeid gelaten? Waarom zijn we verdorie zo gelaten als het om kwetsbare kinderen gaat?

3) Geef actief informatie over de wettelijke mogelijkheden van asiel in ons land. Vluchtelingen uit Zwart-Afrika maken weinig kans op asiel, maar anderen komen uit Eritrea, Syrië of Sudan met hogere erkenningspercentages. Toen ik begin september in het Maximiliaanpark was, sprak ik met een Sudanees die zei dat hij naar Engeland wou. Net als alle anderen, weet hij niet beter. Net als alle anderen, wil hij vooral bescherming. Toen ik hem summier uitlegde welke mogelijkheden hij in België had, zei hij mij 's anderendaags de Dienst Vreemdelingenzaken binnen te stappen. Het is toch niet normaal dat dit soort beslissingen afhangt van mijn bezoek? Dit is een kerntaak van de overheid. Ik heb flyers in handen gekregen die DVZ in het park heeft uitgedeeld. Louter in het Engels wordt informatie gegeven over terugkeer. Geen woord over de asielprocedure in België. Niet moeilijk dat men de kantoren van DVZ niet durft binnen te stappen en geen asiel aanvraagt.

4) Wie nadien nog steeds geen asiel wil aanvragen, moet terugkeren naar het land van herkomst.

5) Wie wél asiel aanvraagt, krijgt asielopvang. Een correcte en evenwichtige procedure, met garanties op rechtsbescherming, moet snel duidelijkheid geven. Wie volgens de Vluchtelingenconventie niet voor asiel in aanmerking komt, krijgt een terugkeertraject aangeboden. Met een beter uitgebouwde vrijwillige terugkeer. Maar gedwongen terugkeer als sluitstuk.

België kan niet alles oplossen. Maar de mensen die hier terechtkomen, verdienen een humane behandeling. Conform onze normen en waarden.

Wouter De Vriendt

(Deze opiniebijdrage verscheen op 12 september 2017 in De Morgen)

artikel gepubliceerd op 12/09/2017 in Internationaal

Meer artikels in de rubriek Internationaal

15/06/2018
Ongezien amateurisme Vandeput leidt tot opblazen vervangingsprocedure

14/06/2018
De jihad rukt op in Mali en de overheid is het probleem. Wat kan BelgiŽ doen?

26/04/2018
Groen vraagt blijvende aandacht voor de situatie van Djalali

19/04/2018
Export naar SyriŽ: Deze regering sluit zijn ogen voor handel met schurkenstaten

17/07/2017
Asielchaos in Europa mag geen mensenlevens kosten

12/07/2017
Opinie: Dossier vervanging F-16's vertoont stilaan erg vreemde kronkels

12/07/2017
Meerderheid houdt vast aan achterkamerpolitiek bij legeraankopen (persbericht)

07/07/2017
ďMinister lekt 'geheime' legerinfoĒ

21/06/2017
Groen eist grote kuis bij militaire spionagedienst

13/06/2017
FinanciŽle waakhond vreest magere 'opbrengsten' opvolger F-16

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Wouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape