Home

BelgiŽ heeft geen nood aan wereldburgers

Honderden leerkrachten krijgen begeleiding over hoe er in de klas kan worden gewerkt rond diversiteit, terreur en het klimaat. Maar het programma dat daarvoor zorgt, Kleur Bekennen, hangt een forse besparing boven het hoofd. Zowel Groen als de provincies protesteren.

Een donderslag bij heldere hemel. Voor de medewerkers van Kleur Bekennen, een project dat wereldburgerschapseducatie promoot in de Vlaamse scholen, leek er geen vuiltje aan de lucht. Hun programma was vernieuwd tot 2019 en zou bij besparingen dus buiten schot blijven. "Een naïeve gedachte", klinkt het nu. De federale regering hoopt immers de komende jaren miljoenen te besparen op drie zogeheten Noord-projecten, die de Vlaming op allerlei manieren bewust willen maken van diversiteit en ontwikkelingssamenwerking.

Eind oktober liet Alexander De Croo als minister van Ontwikkelingssamenwerking (Open Vld) Carl Michiels, voorzitter van het directiecomité van het agentschap voor ontwikkelingssamenwerking BTC, per brief verstaan dat hij "de pertinentie, doeltreffendheid en doelmatigheid" van zulke programma's had herbekeken "in het licht van de uitdagingen van de wereld van vandaag".

Kleur Bekennen kwam hierbij niet afzonderlijk aan bod, maar de vicepremier geeft aan dat hij ervan overtuigd is dat er ook hier 'efficiëntiewinst' kan worden geboekt.

Concreet zou er dit jaar over drie programma's heen 1,25 miljoen euro moeten worden bespaard. Vanaf 2018 moet er elk jaar ten minste 2,5 miljoen euro worden ingeleverd. Het zou volgens Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) betekenen dat Kleur Bekennen, dat jaarlijks honderden scholen en leerkrachten (financieel) helpt om activiteiten rond diversiteit, terrorisme, klimaatverandering en migratie te ontplooien, de facto zal worden opgedoekt.

"Met maar liefst 1 miljard euro besparingen in 2014-2019 heeft De Croo de twijfelachtige eer om de bodem van ontwikkelingssamenwerking weg te slaan", zeggen De Vriendt en gedeputeerde voor Vlaams-Brabant Tie Roefs. "Na de concrete projecten in het Zuiden neemt hij nu ook de projecten in eigen land in het vizier. Leerlingen en scholieren kunnen via Kleur Bekennen hun blik verruimen, maar zijn nu de dupe van de besparingsdrift van De Croo. Is het niet de taak van een school om leerlingen in contact te brengen met de wereld rondom hen en hen die wereld beter te laten begrijpen?"

'Onvervangbare waarde'

De Vereniging van de Vlaamse Provincies, die samenwerkt met Kleur Bekennen, reageert net als de Waalse provincies verontrust in een brief aan De Croo. "We hopen dat u de onvervangbare waarde van Kleur Bekennen in overweging zult nemen bij het nemen van deze moeilijke beslissing. Daarom vragen we u om het

te vrijwaren. In een periode waarin migratie en globalisering hoog op de agenda staan, vinden we het essentieel om het onderwijs te blijven ondersteunen in het opvoeden tot wereldburgerschap."

Woensdag vindt nog een ultiem overleg met het kabinet-De Croo plaats op vraag van de Vlaamse provincies. Zij zullen naar verluidt een compromisvoorstel op tafel leggen.

Het kabinet geeft mee dat de minister zich aan het regeerakkoord houdt. "Dat stelt dat iedereen moet bijdragen aan de besparingen op het budget. De raad van bestuur van BTC zal maandag de besparingsvoorstellen goedkeuren. Die zullen dan aan de minister ter beslissing worden overgemaakt."

(Dit artikel van Remy Amkreutz verscheen op 21 januari 2016 in De Morgen)

artikel gepubliceerd op 21/01/2017 in Internationaal

Meer artikels in de rubriek Internationaal

23/04/2017
Interview: "De bullebakken moeten eruit"

05/04/2017
Interview: "Maak van het Parlement geen schoothond"

26/03/2017
Wapenembargo Saudi-ArabiŽ: ook Vlaamse export moet verboden worden

25/03/2017
Opinie: Happy Birthday to EU

08/03/2017
Terminator moet fictie blijven

08/03/2017
Commissie legeraankopen zet achter gesloten deuren licht op groen voor lastenboek

02/03/2017
Groen bedankt vriendelijk voor omstreden fles IsraŽlische wijn

07/02/2017
Opinie: 'Zal Charles Michel een van de vele checkpoints bezoeken die het leven van Palestijnen bemoeilijken?'

25/01/2017
Vreemdelingen het land uit zonder veroordeling

09/01/2017
Opinie: Migratie pak je aan met een koel hoofd en een warm hart

overzicht nieuws - naar de homepagina

 Kamerdebat over de weigering van staatssecretaris Theo Franken om een Syrisch gezin een humanitair visum toe te kennen - 09/12/2016

webdesign PixelShape