Home

Naar een G84 of stadsraad in Oostende

26/04/2017 - actie

In tal van steden wordt onderzocht hoe burgers beter bij het beleid kunnen worden betrokken. Wat wil het stadsbestuur in deze legislatuur op dat vlak nog realiseren?

We kunnen verwijzen naar de statistieken, die in Oostende al jarenlang aangeven dat de betrokkenheid van de burger bij het beleid beter kan. Dat is tweerichtingsverkeer.

- Actieve betrokkenheid van de burger: 8,5% van de bevolking. Gemiddeld in de 13 centrumsteden: 14,3%

- Bereidheid om mee te praten over de stad: 37,7%. Gemiddeld in de 13 centrumsteden: 47,1%.

(bron: Stadsmonitor)

Een stedelijke overheid moet er alles aan doen om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen.

Groen wil veel meer vernieuwende participatievormen in Oostende. Eén van de bouwstenen daarvan is een G84, naar de postcode van Oostende. En naar het voorbeeld van de G1000.

Een soort stadsraad, een permanent laboratorium, om burgers en verenigingen met vernieuwende ideeën samen te brengen en voorstellen te laten doen. Co-productie en co-design, waarbij beleid ook door burgers gemaakt wordt. Dus géén eenrichtingsverkeer van politici naar de bevolking. En niet op wijkniveau, maar op stadsniveau. In Oostende bestaat dit niet.

Gaat het stadsbestuur akkoord met het voorstel van Groen om dit op te richten? We kunnen over de grenzen van meerderheid en oppositie overleggen hoe we dit praktisch invullen. In haar antwoord weigerde het stadsbestuur om een stadsraad op te richten, met het argument dat er al voldoende participatiemogelijkheden bestaan.

 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape