Home

Groen Oostende wil volksraadpleging over stedelijk zwembad

19/02/2017 - persartikel

In januari 2016 stelde het Oostendse stadsbestuur de plannen voor een nieuw stedelijk zwembad voor. Het huidige zwembad zou worden afgebroken.

Bij de voorstelling van de campagne rond de herbestemming van het huidige zwembad: de delegatie van Groen Oostende met Wouter De Vriendt (fractieleider in de gemeenteraad), Bert Peirsegaele, Sofie Cloet, Kristof Cornelis en Natacha Waldmann, opduikend uit de mist aan het gebouw in kwestie. © Rio

Groen Oostende pleit evenwel al langer om dit gebouw een herbestemming te geven. "In de 'Kom uit je schelp'-enquête werd dit onderwerp angstvallig verzwegen, maar wij willen dat bij de aangekondigde volksraadpleging in oktober de inwoners ook specifiek over dit thema bevraagd worden. Zij moeten een stem krijgen in de uiteindelijke beslissing", aldus Groen-gemeenteraadslid Natacha Waldmann.

"In de gemeenteraad van april 2016 hebben wij voorgesteld een studie te laten maken naar de mogelijkheden tot

herbestemming, maar het stadsbestuur heeft onmiddellijk geweigerd om dit ook maar te onderzoeken", gaat Natacha Waldmann verder. "De redenen voor deze weigering zijn voor ons ontoereikend. De bestaande renovatiestudie omvat een zwembadfunctie en dat zou een hoge kost met zich meebrengen, maar er werd nooit onderzocht of andere functies wél nog in het gebouw konden worden ingericht. Oostende heeft infrastructurele noden en die kunnen gedeeltelijk gelenigd door aan het tot sloop veroordeelde zwembad een 'tweede kans' te geven. Zo kan het omgebouwd tot stadshal - voor markten, fuiven, openluchttheater, overdekte schaatspiste, toeristische evenementen... - of als sporttempel, want zowel clubs als recreatieve sporters hebben geen of nauwelijks ruimte om hun hobby uit te oefenen. Daarom gaan we vanaf nu intens campagne voeren om alle lagen van de bevolking bij dit dossier te betrekken", klinkt het.

"Voor Groen kan je het zelfs een symbooldossier noemen, want dit wordt een van onze belangrijkste programmapunten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen", besluit Natacha Waldmann.

(dit artikel verscheen op 19 februari 2017 in de Krant van West-Vlaanderen)

 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape