Home

Het Koninginnehof te koop?

28/06/2016 - gemeenteraad

Groen verzet zich tegen de privatisering en verkoop van het Koninginnehof. De Stad is in sneltempo stukken patrimonium aan het verkopen om zo de schuldenput te dempen. Maar de horecazaak en het omliggende terrein zijn beeldbepalend en liggen in het publiek toegankelijke bosje. Het is bovendien de enige horecazaak. Daarom is het belangrijk voor Oostende om de controle daarop te behouden.

Een verkoop maakt het moeilijker om toe te zien op de kwaliteit van de uitbating. 

Bovendien kan de volledige site een publieke functie hebben, vrij toegankelijk voor iedereen, wat na een verkoop moeilijker is om te garanderen.

 

Share/Save/Bookmark

overzicht rubiek OostendeWouter De Vriendt over Mawda - Terzake 24/05/2018

webdesign PixelShape